Mourits Huidtherapie, gevestigd aan Laan van Meerdervoort 452A 2563 BG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Laan van Meerdervoort 452A

2563 BG  Den Haag

tel nr.: 070-7506275

e-mail: www.mouritshuidtherapie.nl

Simcha Mourits is de Functionaris Gegevensbescherming van Mourits Huidtherapie zij is te bereiken via simchamourits@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mourits Huidtherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Mourits Huidtherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Er wordt gebruik gemaakt van de voor- en achternaam, geboortedatum en het e-mailadres van patiënten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zullen wij persoonsgegevens verwerken

Mourits Huidtherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het doel is om de agenda bij te houden met behulp van persoonsgegevens en om de historie van de patiënten terug te vinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mourits Huidtherapie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mourits Huidtherapie) tussen zit. Mourits Huidtherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Er wordt gebruik gemaakt van Treatwell, dit is een systeem dat de agenda/ geschiedenis van de patiënten bij houdt. Dit systeem zorgt er ook voor dat de patiënten up-to-date zijn en een herinnering voor de afspraak krijgen per mail of sms.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij Mourits Huidtherapie worden persoonsgegevens 2 jaar na aanmelding bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alleen wanneer er een medische noodgeval voorkomt en derden de patiënten gegevens nodig heeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mourits Huidtherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mourits Huidtherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mouritshuidtherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mourits Huidtherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mourits Huidtherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mouritshuidtherapie.nl

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • gezondheid
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Mourits Huidtherapie bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > word twee jaar bewaard > dit hebben wij nodig voor de agenda > twee jaar > historie > om de patiënten geschiedenis terug te vinden.

Mourits Huidtherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mourits Huidtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.